Hírek

ISO 16890 már elérhető magyar nyelven

ISO 16890 már elérhető magyar nyelven

ISO 16890 már elérhető magyar nyelven

2018-09-04

Az IMEX Filtertechnika Kft különösen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy termékei megfeleljenek a legfrissebb szabványi követelményeknek. A Magyar Szabványügyi Testülettel szakértőként együttműködve, szükségesnek éreztük e szabvány magyarosítását, közös munkánk eredményeként az első fejezet már magyar nyelven is elérhető.

2018 augusztusában jelent meg az IMEX Filtertechnika Kft. támogatásával az MSZ EN ISO 16890-1:2017 Levegőszűrők általános szellőztetéshez. 1. rész: Műszaki előírások, követelmények és a szálló por szűrési hatékonyságán (ePM) alapuló osztályozási rendszer (ISO 16890-1:2016) szabvány magyar nyelvű változata, amely megteremtette a levegőszűrők egységes, nemzetközi osztályozásának alapjait.

A szálló por (PM) emberi egészségre gyakorolt hatásait már számos tanulmány vizsgálta az elmúlt évtizedekben. Az eredmények szerint a finom por komoly veszélyt jelenthet, amelynek következtében légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri megbetegedések léphetnek fel. Ezek megakadályozására szolgáló levegőszűrőket széleskörűen használnak az épületek általános fűtési, szellőztetési és légkondicionáló rendszereiben. A levegőszűrők jelentősen befolyásolják a beltéri levegőminőséget, és ezáltal az emberek egészségét azzal, hogy csökkentik a szálló por koncentrációját.

Annak érdekében, hogy a tervezőmérnökök és a karbantartó szakemberek a megfelelő szűrőtípust választhassák, a nemzetközi kereskedelmi és gyártó cégek részéről felmerült az igény a levegőszűrők egységes, szűrési hatékonyság szerinti vizsgálati és osztályozási módszerének kidolgozása iránt, különösen a szálló por kiszűrését illetően. A nemzetközi szabványsorozat létrehozása előtt létezett regionális szabványok teljesen különböző vizsgálati és osztályozási módszereket alkalmaztak, amelyek nem voltak összehasonlíthatóak, és így hátráltatták a termékek világszintű kereskedelmét. Ezen túlmenően az eddigi ipari szabványok ismert korlátja volt, hogy olyan eredményeket generálnak, amelyek messze nem tükrözik a szűrők használat közbeni szűrési hatékonyságát, azaz számos termék esetében felülértékelik a részecskeszűrési hatékonyságot. Az új MSZ EN ISO 16890 szabványsorozat egy teljesen új megközelítést alkalmaz az osztályozási rendszerrel kapcsolatban, amely jobb és értelmezhetőbb eredményeket ad az eddigi szabványokhoz képest.
Az MSZ EN ISO 16890 Levegőszűrők általános szellőztetéshez szabványsorozat leírja a berendezéseket, az anyagokat, a műszaki előírásokat, a követelményeket, az osztályokat és a teljesítményadatok laboratóriumi meghatározását, illetve a szűrők hatékonysági osztályozását a mért frakcionális szűrési hatékonyságból átalakított szálló por szűrési hatékonysági (ePM) jegyzőkönyvrendszer alapján. A levegőszűrő elemek az MSZ EN ISO 16890 szabványsorozatnak megfelelően laboratóriumban kerülnek értékelésre aszerint, hogy milyen hatékonyan szűrik ki az aeroszol részecskéket, ami ePM1, ePM2,5 és ePM10 szűrési hatékonyságértékekkel kerül kifejezésre.

Az ISO 16890 szabványsorozat az alábbi részekből áll:

  • 1. rész: Műszaki előírások, követelmények és a szálló por szűrési hatékonyságán (ePM) alapuló osztályozási rendszer
  • 2. rész: A frakcionális leválasztási hatékonyság és a légáramlási ellenállás mérése
  • 3. rész: A gravimetrikus hatásfok és légáramlási ellenállás meghatározása a leválasztott vizsgálati por tömegének függvényében
  • 4. rész: Kondicionálási módszer a legkisebb frakcionális leválasztási hatékonyság meghatározásához

Az MSZ EN ISO 16890-1 szerinti osztályozást a kondicionálatlan levegőszűrő MSZ EN ISO 16890-2 és MSZ EN ISO 16890-3 szerinti vizsgálata, majd a MSZ EN ISO 16890-4 szerinti kondicionálást követően a levegőszűrő ismételt vizsgálata alapján lehet elvégezni. Emiatt az MSZ EN ISO 16890 szabványsorozat részei együtt alkalmazandóak és szükségesek a levegőszűrők osztályozásához. A Magyar Szabványügyi Testület tervezi az MSZ EN ISO 16890 szabványsorozat további részei magyar nyelvű változatának elkészítését is.

Az MSZ EN ISO 16890-1 az osztályozás alapjaként megadja meg az általános vizsgálati körülményeket és a kapott eredmények kiértékelésének módját, ennek részeként megadja a szükséges egyenleteket, a városi és vidéki levegőre vonatkozó részecskeméret-eloszlási görbéket. A szabvány megadja azokat az elemeket, amiket a vizsgálati jegyzőkönyvnek kötelezően tartalmaznia kell, beleértve a vizsgálati jegyzőkönyv értelmezését segítő – a vizsgálati jegyzőkönyvnek kötelezően részét képező – értelmező magyarázószöveget, és tartalmaz formanyomtatványokat, amelyek javasolt példái a vizsgálati jegyzőkönyvek. Ezen túlmenően a B melléklet két gyakorlati példán keresztül segíti a szabvány alkalmazóit a helyes osztályozás elkészítéséhez.

A szabvány tájékoztató melléklettel segít eligazodni a szálló por szűrőközegből történő kiporzásával kapcsolatban, illetve segít megbecsülni a tiszta oldali finom por koncentrációját.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Forrás: Magyarul is elérhető a levegőszűrők nemzetközi osztályozását megadó MSZ EN ISO 16890-1


Az IMEX Filtertechnika Kft. egy 1991-ben, soproni székhellyel megalapított osztrák-magyar vegyesvállalat. Cégünk filozófiájában a szolgáltatás és szerviz kulcsfontosságú fogalmak.

Online Ajánlatkérés

Kérje ajánlatunkat online.
Gyors és egyszerű.